Médiavadász

A madár az ász

Taylor Swift bizarr esete a kígyókkal – Look What You Made Me Do klipelemzés

Ez az írás az alábbi videónk szövegének lejegyzett és minimálisan módosított változata. Továbbá ez a szöveg egy korábbi cikkünk bővített, alaposabb elemzésnek alávetett verziója, amely az alapot adta a videó elkészítéséhez, ezért a két írásban előfordulnak átfedések és egyezések.


Mindenekelőtt azt érdemes tisztáznunk, miért is foglalkozunk videoklipelemzéssel, vagy kicsit másképp megfogalmazva: mi a fenéért kínozzuk magunkat ilyen agyrohasztó marhaságokkal? Három kiemeltebb okot tudnánk felsorolni. Az első ok az, hogy az alaposabb, képkockákkénti elemzés módszerét segítségül hívva egy alkotás befogadását illetően nagyobb fokú tudatosságra tehetünk szert. Ezzel egy időben ellenállóbbá tehetjük magunkat a tudatalatti üzenetekkel, például a másodperc törtészére bevillantott képekkel szemben, amik a médián keresztül jobban áthatják mindennapjainkat, mint azt gondolnánk. A második ok, hogy a fősodratú videoklipek alapján könnyen megtudhatjuk, mik a legújabb lélek- és társadalomromboló trendek és célok a nagyvilágban, így az arra érdemeseket idejében tájékoztatni tudjuk a videókban közvetített viselkedésminták és világnézeti sugalmazások valód természetéről. Harmadszor, megfigyelhető, hogy ezeknek a kisfilmeknek van egy több-kevésbé egységes szimbólumrendszere, amit vélhetően azért használnak, hogy az említett üzeneteket különféle jelképek segítségével még jobban megerősítsék. Vagyis az elemzés harmadik oka az, hogy megvizsgáljuk és megértsük, milyen szimbólumokat használnak, hogyan és milyen céllal az alkotók.

taylor-swift-saturday-night-live-snakes-social
Választásunk Taylor Swift Look What You Made Me Do, magyarul „Nézd, mire kényszerítettél” című klipjére esett, éspedig azért, mert amellett, hogy jó példáját adja azoknak a fajta klipeknek, amelyekben a felforgató szándék fokozottan jelen van, meghökkentő és egyben meglehetősen érdekes módon bizonyos bibliai szimbólumokkal is operál.


A videó a felszínen, vagyis a számunkra legkevésbé érdekfeszítő síkon arról szól, hogy Taylor Swift számot vet eddigi életével. Egy-egy rövid jelenet erejére visszautal korábbi klipjeire, pályafutásának emlékezetesebb vagy botrányosabb eseményeire, megjeleníti korábbi alteregóit, illetve azokat a szerepeket, amiket most készül magára ölteni, és beszól azoknak, akikkel örihariban van, például Kanye Westnek, aki az egyik díjátadón kikapta a kezéből a mikrofont, a Famous című számában pedig lekurvázta őt. Ezeken a részleteken felesleges és unalmas is lenne fennakadni, elég, ha azt tudjuk, hogy a legtöbb elemző úgy gondolja, ki is merítik a vizsgálódást azzal, ha a rajongók számára itt-ott elrejtett gumicsontokat felfedezik.

Taylor Swift 16
Egy mélyebb síkon a történet mintha arról szólna, hogy az énekesnő abnormális viselkedésmintákat tanít népes rajongótáborának, akik, mondani sem kell, javarészt tizenéves fiatal lányok, akik minden megmozdulását szentírásnak veszik. Ez egyébként nem volt mindig így: egészen a legutóbbi évekig zenéinek és videóinak mondanivalója megmaradt az „elhagyott a szerelmem”, vagy a „nincs szerelmem, de örülnék, ha lenne”, vagy a rendkívüli módon eredeti „van szerelmem, de már nem az igazi” témáknál. A kislányos korszak azonban úgy tűnik, véget ért, és ebben a klipben például már ilyesmiket sugall: hódolj a világi élvezeteknek; uralkodj zsarnoki módon mások felett; bánj úgy a férfiakkal, mint a kutyákkal és állj bosszút rajtuk; légy a feminista hadjárat szószólója; nőként legyél férfias; férfiként legyél nőies; taposs le mindenkit a céljaid elérése érdekében; temesd el a régi énedet; és skizofrén módon úgy váltogasd a személyiségedet, mint más az alsógatyát.

Taylor Swift 14
A nemek eltörlésével kapcsolatos sugalmazások egyébként napjainkban sajnos eléggé általánosak. Egy új ruhamárkát ismertető reklámban például Céline Dion egy boszorkányt játszik, aki éjszaka besurran egy kórházba az újszülött osztályra, ahol eltünteti a csecsemők nemét jelző rózsaszín és kék takarókat, a helyükre pedig színtelen ágyneműt és plüss szörnyeket varázsol. Vagy ott van a nem rég nagy botrányt kiváltó Gillette reklám, amiben azt mondják ki, hogy fehér heteroszexuális férfinak lenni bűn, mi több, tulajdonképpen egyet jelent a szexuális zaklatással.

Taylor Swift 06
Áttérve a klipben elhelyezett szimbólumok témájára, még a felületes szemlélő számára is hamar feltűnik, hogy a videó tele van kígyókkal. Kígyók kúsznak mindenfelé a trónteremben, kígyó alakú a két gyertyatartó, kígyó szolgál teát Taylor Swiftnek, akinek ujjain és nyakában kígyót formáló ékszerek vannak, sőt, a háta mögül is kígyók bújnak elő, amik egy rövid pillanatra még bizarr szárnyakat is formálnak neki. A kígyó ráadásul megjelenik további klipjeiben is, a Delicate-ben, az Endgame-ben, a Ready for It-ben, vagy legújabb számában, a Me!-ben, ahol ez a csúf hüllő egy új éra kezdetét jelezve pillangókká változik. Mindemellett egyik turnéján a kígyó koncertjeinek is állandó kelléke volt, hovatovább, az előadások idejére a színpad valóságos kígyófészekké vált.

Taylor Swift 02
Ez kissé furcsa, már csak azért is, mert az énekesnő a jelek szerint utálja a kígyókat. Mindenesetre kifelé, bizonyára nem pusztán saját elhatározásából, azt mutatja, hogy roppant mód azonosulni tud velük. Bennünk pedig ennek nyomán felmerült a gyanú, hogy a videóiban szintén rendre megjelenő, néhol egész sajátosan ábrázolt monogramjának, a „TS”-nek szintén köze lehet ehhez a szimbólumhoz. Az egymásra helyezett „T” és „S” ugyanis több hagyományos jelkép sematikus ábrázolásaként is felfogható. Utalhat Aszklépiosz botjára, ami gyógyításra szolgált; az alkimisták rögzített Mercuriusára, ami a természet zabolátlan erőinek uralását jelentette; de jelentheti Mózes rézkígyóját is, ami a kígyómarást gyógyította; sőt, mivel ez utóbbi megjelenítés a kereszténység számára a keresztre feszítés előképe, utalhat Jézus megfeszítésére is. A klip cselekménye alapján azonban a legvalószínűbb, hogy ez a jel egyszerűen a tudás fájának bűnbe csaló kígyóját ábrázolja. Ezt a Blank Space című klip jelenete is alátámasztja, ahol Taylor szeretőjével együtt mérgezett almába harap. Ezt az értelmezést alapul véve az „I Love TS” pólók kicsit új értelmet nyernek.

Taylor Swift 01
Van egy másik jelenet, ahol ez a „TS” monogramot magában rejtő szimbolika szintén megjelenik, immár plasztikusabb formában. Itt egy emberhegyet látunk, ami Swift alteregóiból áll össze. Ez könnyen utalhat a Golgotára, aminek jelentése: koponyák helye. A „T” formájú kereszt és az énekesnő kéztartása pedig a keresztre feszítés imitálását vagy kigúnyolását jelentheti, amellett, hogy a korábban elmondottak fényében egyszersmind a Paradicsom fáján lakó kígyóra is utal. A „rep” feliratú póló elvileg a Reputation rövidítése, ami a 2017-es albumának címe, és magyarul „Hírnevet” jelent. Ám a „rep” a „reptile” rövidítése is lehet, ami hüllőt jelent, és ez szintén megerősítené feltevésünket. Talán az sem véletlen, hogy a „reputation” (RPTTN) és a kígyót jelentő „serpent” (SRPNT) mássalhangzói között elég nagy az átfedés, főleg, ha a „reputation” „s”-nek hangzó második „t”-jét „s”-nek tekintjük (SPRNT–SPRNT). Különös egybeesés továbbá, hogy ugyanilyen lézerfényeket láthatunk a Deutschland című Rammstein klip hátterében is.

Taylor Swift 03
Egyébként Taylort állítólag a közösségi médiában kezdték el kígyónak nevezni, mert bizonyos megnyilvánulásai miatt sokak számítónak és hazugnak tartják, de a szimbólum ennyire tudatos alkalmazása arra mutat rá, hogy itt nem igazán közösségi kezdeményezésről van szó.

Taylor Swift
Mindezt még bizarrabbá teszi az a tény, hogy Swift hatodik lemezének jövőbeli megjelenését, amin a szóban forgó dal is rajta van, hosszabb hallgatás után 2017. augusztus 21-én harangozta be közösségi oldalán egy rövid videóban, amin egy támadásra kész kígyó részlete látható. Ezen a napon Észak-Amerikában hogy, hogy nem éppen teljes napfogyatkozás volt, ami a tradicionális szimbolika szerint hasonlóan negatív jelentéssel bír, mint a kígyó ártó aspektusa. További érdekesség, hogy 24-én, azaz három napra rá tette közzé a most vizsgált klipet, míg a közbeeső két napon egy-egy további részletet jelentetett meg a rövid kígyós videóból. Mivel Jézus keresztre feszítésekor „a nap elsötétedett”, és mivel ő maga is harmadnapon támadt fel, nehéz nem arra gondolni, hogy itt megint csak a keresztény szimbólumokkal való tudatos játszadozásnak vagyunk tanúi.

Taylor Swift 07
És itt a dolog még nem is ér véget, ugyanis a trónon ülő alak ábrázolása is szemet szúró. Itt úgy tűnik, a Biblia másik nagy felforgatójával, a Jelenések könyvének Babilon nevű szajhájával és az ő fenevadával van dolgunk. A klipen végigvonuló pusztítás, kaotizálás és agresszió motívumain túl a szajhára vonatkozóan a következő egyezésekkel találkozhatunk:

Taylor Swift 08
„Öltözött vala pedig az asszony bíborba és skarlátba, és megékesíttetett vala aranynyal és drágakővel és gyöngyökkel, kezében egy aranypohár vala, tele útálatosságokkal és az ő paráznaságának tisztátalanságával”. (Jel 17,4)

Taylor Swift 09
„És látám, hogy az asszony részeg vala” (Jel 17,6)

Taylor Swift 10
„láték egy asszonyt ülni egy veres fenevadon” (Jel 17,3) – hátas állatával láthatóan annyira azonosul, hogy ő is párducmintás ruhába öltözik, ami már más klipjeiben is előfordult.

A fenevad leírása nem egyezik teljesen, de még így is elég sok hasonlóság felfedezhető:

Taylor Swift 12
„A vadállat, amelyet láttam, hasonlított a párduchoz (…) szája pedig az oroszlán szája.” (Jel 13,2)

Taylor-Swift-1-36
„Leborultak a vadállat előtt is, és így imádták: Ki fogható a vadállathoz, ki tudja vele fölvenni a harcot?” (Jel 13,4)

Taylor Swift 11
„A fenevad, amelyet láttál, volt és nincs; és a mélységből jő fel”. (Jel 17,8)

Ezt támasztja alá az az érdekes részlet is, hogy a párduc nyakában egy 13-as számot ábrázoló nyaklánc van, ami állítólag Taylor Swift kedvenc száma, de ami véletlenségből a Jelenések könyvének pont azon fejezetének is a száma, ami egészében a fenevadról szól. Ráadásul ez a szám úgy van megjelenítve, mintha egy „B” betű lenne, ami a fenevad angol megfelelőjének, a „Beast”-nek a rövidítése.

Taylor Swift 13
Az elmondottak nyomán még az is lehet, hogy az elsőre bankrablásnak tűnő jelenet Jézus barlangban való feltámadására is utal, de ezt nem lehetne egyértelműen alátámasztani. Viszont itt megjelenik az egyiptomi szimbolika is, illetve olyan macskaszerű, talán Szekhmetet vagy Básztetet, az egyiptomi oroszlán vagy macska istenségeket ábrázoló alakok, amikhez hasonlókat Katy Perry Dark Horse című klipjében láthattunk, és amik szintén rendelkeznek a fenevad bizonyos tulajdonságaival. Ezt a klipet azért érdemes megemlíteni, mert hasonló cselekményt és szimbólumokat ábrázol, mint a mostani klip, az apokalipszisre való utalás pedig nemcsak a történetben, de már a címben is felfedezhető.

taylor-swift
Úgy tűnik, hogy ezeket az ügyesen elrejtett, de azért viszonylag egyértelműen beazonosítható szimbólumokat a készítők azért használják, hogy az átadandó üzeneteiket nagyobb hatásfokkal tudják a filmjeiket nagyobb részt passzívan és tudatlanul befogadó nézőik számára közvetíteni. Hogy mindezen észrevételekből milyen további megállapítások következnek, annak mérlegelését már a videó megtekintőjére bízzuk. Minden egyes jelenségben összeesküvést vagy rejtett üzeneteket szimatolni meglehetősen felelőtlen vállalkozás. A látottak öntudatlan befogadása azonban nem kevésbé veszélyes megoldás. Ami az említettek fényében eléggé bizonyos, hogy ha kellő alapossággal és tudatossággal viszonyulunk bizonyos modern alkotásokhoz, olyan dolgok is feltárulhatnak a számunkra, amik nyomán jobban megismerhetjük a világunkban zajló nagyobb folyamatok működését, és jobban betekinthetünk a tudat befolyásolására tett kísérletek és módszerek mélységes bugyraiba.

Facebook Comments
Jelenések könyveKanye WestkígyóklipelemzésLook What You Made Me DoReady for ItReputationSátán szajhájaTaylor Swifttudatalatti

Médiavadász • 2019-05-21


Previous Post

Next Post