Médiavadász

A madár az ász

Mit üzen az új Rammstein klip? – Deutschland klipelemzés

Ez az írás azonos című videónk szövegének lejegyzett és minimálisan módosított változata.


„Ott láttam egy asszonyt, skarlátvörös vadállaton ült, amely tele volt káromló nevekkel, s hét feje és tíz szarva volt. Az asszony bíborba és skarlátba öltözve, arannyal, drágakővel és gyöngyökkel ékesítve. Kezében undoksággal és tisztátalan kéjjel telt aranyserleg. Homlokára egy titokzatos név volt írva: »A nagy Babilon, a föld utálatra méltó kicsapongóinak anyja.«” (Jel 17,3–5)

A Deutschland című legújabb Rammstein klip már megjelenése előtt nagy port kavart. A klipet beharangozó félperces előzetes alapján ugyanis többen elhamarkodottan arra következtettek, hogy az együttes a holokausztot relativizálja. A céljuk vélhetően pontosan az volt, hogy ilyesféle gondolatokat ébresszenek a nézőkben. Tíz éve nem jelent már meg új lemezük, és hát mivel lehetett volna ütősebbé tenni a visszatérést, ha nem egy szaftos kis botránnyal? Lássuk kicsit részletesebben, milyen üzeneteket rejt valójában ez a roppant felkapottá váló kisfilm.


Első rátekintésre úgy tűnik, hogy a felszínen a klip azt a meghasonlott életérzést akarja bemutatni, amiben a német nép a második világháború vége óta szenved. A németek a háború miatti rossz lelkiismeretükből következően, amit gyerekkoruktól fogva beléjük nevelnek, nem képesek és nem is mernek németségükkel azonosulni, de lényükből fakadóan megtagadni sem tudják teljesen azt. Erre utalnak például azok a sorok a dalban, ahol arról van szó: „Németország, áldanálak és átkoználak!”

Rammstein 01
Ez egyébként nem újdonság, az együttes korábbi munkáiban is fel-felbukkan ez a mondanivaló. A Rammstein mindezt kicsit megfejeli, és a jelek szerint azon az állásponton van, hogy a német történelem telis-tele van további olyan epizódokkal, amik szintén hozzájárulnak ehhez a bizonyos meghasonlottsághoz. Sőt, a különféle történelmi korok sajátos bemutatását követően az az érzésünk támad, mintha a készítők számára a németség és a német történelem maga nem jelentene mást, mint ezt a szüntelenül fennálló, külső és belső feszültséget, konfliktust, nyughatatlanságot, erőszakos cselekedetekbe torkolló agressziót.

Rammstein 12
Már az első jelenet, ahol egy germán boszorkány késsel lenyisszantja az énekes, Till Lindemann fejét, is arra utal, hogy a német földön való létezés már kezdettől fogva azzal jár, hogy nem lehetsz önmagad. Aki itt él, saját fejét, azaz saját egyéniségét és szabadságát kell, hogy feláldozza az anyaföld oltárán. Ráadásul a klip főszereplője ezt a fejet végig magával hurcolássza. Megcsókolja, beleharap, kedvére játszadozik vele, arra utalva ezzel, hogy akaratával szemben az itt élőknek semmi esélye sincs.

Rammstein 02
De a további jelenetek is ezt a tébolyult önmeghasonlást fejezik ki. Teuton lovagok háborúznak; alvilági figurák páholják egymást; hibbant középkori szerzetesek igyekeznek pestist terjesztő patkányok között egy kannibalizmust idéző zabálásra; felrobban a Zeppelin; a kelet-német titkosrendőrség ferdehajlamú képviselői önelégülten mesterkednek valamiben; második világháborús foglyokat akasztanak és német tiszteket lőnek agyon; a Bader-Meinhof nevű szélsőbaloldali terrorszervezet tagjai lövöldöznek; lázadnak a börtönben és az utcákon; robbantgatnak és rakétákat lőnek ki; könyveket és embereket égetnek. Csupa agresszió, erőlködés, kín és szenvedés látható.

Ez a történelemfelfogás véleményünk szerint meglehetősen felületes, egyoldalú és megalapozatlan. Annyi azonban elmondható, hogy a videó eddig említett jelenetei viszonylag könnyen követhetőek, és az üzenet nagyjából világos: német földön élni és a német lelkület sokszerűségével azonosulni nem könnyű.

Rammstein 08
Azonban úgy tűnik, van egy mélyebb üzenete is a klipnek, ami már nehezebben értelmezhető, így alaposabb vizsgálódást igényel. A videó végén kiderül, hogy a néger nő személyében Germaniát tisztelhetjük, aki mindegyik jelenetben ott van, és úgy tűnik, végig ő az, aki irányít, aki a szálakat mozgatja és az ellentéteket generálja. Hiába Germania a neve a stáblista alapján, viselkedéséből arra következtetünk, hogy ő nem annyira az országot vagy a birodalmat képviseli, hanem inkább afféle egyetemes bajkeverő, gonosz erők megtestesülése, a földi pokol megteremtője, aki rátelepedett Németországra, és időtlen idők óta mérgezi azt.

Rammstein 03
A háttérben rendre felbukkanó, okkult hangulatot keltő vörös lézerfény is arra utal, hogy ez a sötét hatalom pókhálószerűen átszövi a német történelmet. Germania hol mint vezető, hol mint az eseményekhez csöndesen asszisztáló alak jelenik meg. Felbukkan háborút kirobbantó királynőként, félszemű náci parancsnokként, a rendőrállam agresszív vezetőjeként, de talán mind közül a legbizarrabb, amikor egy angyalszerű, de sokkal inkább valamiféle démonra emlékeztető lényként ábrázolják. Ez a lény ráadásul várandós, mi több, életet is ad ivadékainak hat leonbergi kölyökkutya képében. Ez a jelenet sok mindenre utalhat, például a német nép következő generációjára, akik újabb történelmi konfliktusok szereplőivé válnak. Mivel Germaniát, meglehetősen provokatív módon, négerként ábrázolják, könnyen asszociálhatunk arra, hogy ez az újabb téboly a bevándorlással és a multikulturalizmussal áll összefüggésben, mely során Németország, mint már oly sokszor a történelemben, ismét újabb identitást kap.

Rammstein 04
Azonban ha alaposabban megfigyeljük, ez a jelenet még groteszkebbé válik. Talán még a szerzetesek gyomorforgatóan rosszhiszemű ábrázolásánál is. Ha jobban megnézzük, a néger nő feletti glória, a feszület, a tehenek és egy bíboroshoz hasonlatos alak jelenléte arra utal, hogy ez a jelenet Jézus betlehemi születésének egyfajta paródiája. Vagyis ha a képsorokat jól értelmezzük, itt az Antikrisztus vagy legalábbis valamiféle gonosz entitás születésének lehetünk tanúi, akinek tulajdonképpen a Sátán szajhája ad életet. A közvetlenül ezt megelőző jelenet alapján, ahol az együttes tagjai is kutyákként, négykézláb mászó alvilági állatokként vannak ábrázolva, arra következtethetünk, hogy az együttes tagjai lényegileg azonosak e gonosz erő világra jövő kölykeivel.

Rammstein 07
Hogy pontosan mit akartak ezzel üzenni a készítők, nem teljesen világos. Már csak azért sem, mert a botránykeltés mellett az együttes másik ismérve, hogy szándékosan törekszik a kétértelműségre. Neonácik ők vagy kommunisták? Mindkettő vagy egyik sem? Ez sokak számára a mai napig nem egyértelmű, annak ellenére sem, hogy a tagok kijelentették, „a mi szívünk baloldalon dobog”.

Rammstein 13
Azt viszont tudjuk, hogy a popszakma legismertebb képviselői hol burkoltan, hol egészen nyíltan, rendszeresen magukra öltik a Sátán szajhájának szerepét. Taylor Swift például egyik klipjében a Jelenések könyvének vörösbe és skarlátba öltözött asszonyát játssza, Katy Perry pedig, szintén egy bibliai jelenetet megidézve, egy bazi nagy fenevadon lovagolt be néhány éve az NFL döntőjére. Ismertetőjegyük éppen az, ami Germaniának ebben a klipben: bárhol is forduljanak meg, káoszt hagynak maguk után. Germania színe sem pusztán esztétikai okokból vörös, egyértelműen utal valamire, ami abból is látszik, hogy az őt játszó színésznő neve Ruby, ami szintén vöröset jelent.

Rammstein 14
Azt is tudjuk, hogy a klip Specter Berlin művésznévre hallgató rendezője számos olyan alkotást tud magáénak, amiben rendre visszatérnek az okkult szimbólumok és a sátánizmusra utaló jelek. Videóklipjei és reklámjai hemzsegnek a halálra, pusztulásra, romlásra, szentségtörésre utaló jelképektől. Skorpió, kígyó, bagoly, hüllők, hold- vagy napfogyatkozás, vér, pokoli tűz, fekete füst, boszorkányok, torzszülöttek, alvilági lények, 666, fordított kereszt, fordított pentagram és még sorolhatnánk. Egy bizonyos kódnyelv alapján még a róka is sátánista jelképnek minősül.

Rammstein 11
Elsőre érthetetlen, miért csempész valaki ilyesmit egy videoklipbe vagy egy autóreklámba. Ám ha jobban megfigyeljük, láthatjuk, hogy az efféle reklámok már nem annyira egy termék népszerűsítéséről, de nem is csupán a rendező feltűnési viszketegségéről szólnak, mint inkább az emberek szemléletmódjának átalakításáról. Tudat alatt arra nevelik a nézőt, hogy a korábban negatívnak tekintett szimbólumokhoz és az ezekkel összefüggésben álló nézetekhez pozitív érzelmeket társítsanak. Egészen röviden összefoglalva a céljuk nem más, mint a hagyománypusztítás és a normalitás elleni harc elfogadtatása, és a helyére épülő hagyományellenes új rend megszerettetése. Ha kell nyíltan, ha kell, ilyesfajta tudatalatti üzenetként funkcionáló szimbólumokon keresztül. Úgy tűnik, a „berlini kísértet” kiemelt missziójának tekinti e sötét ideológia terjesztését, és erről a jelek szerint az új Rammstein klip készítése során sem feledkezett meg. Specter saját nevét ábrázoló gyűrűje egyébként megtalálható Germania ujján, ezzel is érzékeltetve számunkra, melyik karakterrel tud igazán azonosulni a rendező.

specter-berlin-11
Ami az űrbéli jeleneteket illeti, ezek már a jövőben játszódnak, egy olyan korban, ahol Németországnak csupán néhány maradványát sikerült átmenteni az utókor számára. Germania koporsóban kering a föld körül, látszólag végleg elpusztult. Ez a motívum egyébként nagyon hasonlít a Sonne című klipben látottakra. Ám ha az űrhajós jeleneteket időrendben egymás után helyezzük, akkor láthatjuk, hogy Germaniát később beviszik az űrhajóba, ahol újra életre kel, és tulajdonképpen folytatja ámokfutását az idők végezetéig.

Rammstein 09
Végszóként annyit mondhatunk, hogy a Rammstein azon utalása, miszerint a történelmet valamiféle felszínen nem észlelhető, nem éppen jószándékú háttérerő is befolyásolja, eléggé megfontolandó. Az a gondolat viszont, mely szerint a különböző korokat mindig ugyanazok a démoni mozgatórugók működtették, felületes és félrevezető megközelítés. Mindent összevetve úgy tűnik, hogy ha ki is lehet hámozni belőle dolgokat, a klipnek nincs egyértelmű jelentése, vagy ha van, ahhoz a kulcsot csak az alkotók ismerik. Azonban a rendező személye és a Biblia néhány apokaliptikus jelenetének megidézése elég alapot ad, hogy azt gyanítsuk, az a sötét irányultság rejlik ennek a klipnek is a hátterében, ami megannyi társadalomromboló kortárs alkotásnak is sajátja.

Facebook Comments
apokalipszisDeutschlandJelenések könyveklipelemzésRammsteinSátán szajhájasátánizmus

Médiavadász • 2019-04-30


Previous Post

Next Post