Médiavadász

A madár az ász

goddessisis

Az ISIS elnevezés eredete

Szeretnénk előre leszögezni, hogy írásunk egy lehetséges, ám nehezen igazolható értelmezése a most zajló világpolitikai folyamatoknak. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy a benne foglaltak ne lennének érdemesek alapos megfontolásra.

Gondolatmenetünk megértéséhez két dolog előzetes elfogadására lesz szükség.

Az egyik a modern szabadkőművesség meglétének és nagyfokú világi befolyásának ténye, a másik pedig eme szervezet okkult szimbólumokhoz való következetes kötődése.

Tudvalevő, hogy a szabadkőművességre hatással volt az egyiptomi tradíció és azok kultikus alakjai. Ily módon az egyik legfőbb egyiptomi istenség, Ízisz is kiemelt szerepet kap rítusaikban és szokásaikban. Ízisz – mint ahogyan a hagyományokban fellelhető legtöbb női szimbólum – két arculattal, egy anyai, tápláló, védelmező és egy romboló, pusztító aspektussal bír.

Bizonyos sötét okkult körökben „Fekete Ízisz” alakját tisztelik, amely a föld alatti vad erőkkel, tudattalan befolyásokkal, a káosszal, a kegyetlenséggel és az egyetemes tudás megtagadásával illetve kiforgatásával kapcsolatos. Náluk ez a primordiális istennő kimondottan negatív jelentőséggel bír, és azokat az erőket testesíti meg, amelyek megnehezítik vagy egyenesen lehetetlenné teszik az ég felé törekvő ember útját. Úgy tartják, hogy a kultuszba beavatott képességet szerez az emberi világ értékeinek lerombolására, hogy előkészíthesse a terepet hamis ura akaratának beteljesedéséhez.

Mindez azért érdekes számunkra, mert a Közel-Keleten történetesen a – ki tudja, kik által – ISIS-re (Islamic State of Iraq and Syria) keresztelt kegyetlen söpredék írtja és nyomorítja az ottani vallásos világot. Ez az egybecsengés minden bizonnyal több, mint véletlen, illetve nagyon ajánlatos, hogy legalább felvessük ennek lehetőségét is. Ízisz (az angolban: Isis) a halált képviseli az úgynevezett „beavatatlanok” számára, illetve egy új kezdetet, egy új teremtés alapját, amit szükségszerűen feloldásnak és pusztításnak kell megelőznie.

Ízisz alakja és az általa képviseltek ezért teljes mértékben lefedik az ISIS tevékenységét, amely egy világot rombol, hogy aztán egy új világ építéséhez nyújtson alapot.

Ez a világ voltaképpen a korábbi cikkünkben említett „Nagy Izrael”.

Ízisz egyik jelentése „trónszék”, vagyis az ISIS – a szimbolika szerint – annak a „királyságnak” feltétele, előzménye és bázisa, amelyet a kellő időben el fog foglalni az, aki a szörnyűségek hátterében áll.

goddessisis
Szintén ismeretes, és néha használjuk is az „Ízisz fátyla” kifejezést akkor, amikor a tudatlanság elfedi előlünk a valóságot, amikor elfogultságunk miatt nem látjuk a nyilvánvaló dolgokat. Az ISIS a nagyvilág számára önállóként és az originális muszlim elveket követőként beállítva magát pontosan egy ilyen fátyolt szeretne mutatni, hogy senki ne vegye észre azt a tervet, amely egy világméretű átverés része. Annak az átverésnek, amely

a muszlim világ lejáratását, lerombolását és az új zsidó állam megalapítását kívánja megvalósítani.

Fontos megjegyezni, hogy még ha az olvasó nem is tulajdonít nagy jelentőséget a szimbólumoknak, tudnia kell, hogy a szabadkőművesség annál jobban odafigyel ezekre, olyannyira, hogy operációinak elengedhetetlen elemét képezik (ez nyújt számukra erőt és „földön túli” igazolást cselekedeteikre). Mindezzel két dolgot szeretnének sugallni. Egyfelől mintegy meglebegtetik, csöndesen, de mégis láthatóan „beszámolnak” tervükről, hogy az „avatottak” számára világossá tegyék tetteiket. Másrészt a kellemesen csengő Ízisz névvel, és a hozzá társított többnyire pozitív jelzőkkel (Az ég királynője; Az istenek anyja; Ő, aki minden; A ragyogó az égen; A tenger csillaga; A mágia nagy úrnője), tudat alatt elfogadtatják az emberekkel, hogy itt tulajdonképpen egy számukra fontos és helyes történés bontakozik ki, amit támogatniuk kell.

goddessisis02
Javasoljuk az okkult összefüggések és szimbólumok óvatos kezelését és vizsgálatát, hiszen az ember könnyen az alaptalan hipotézisgyártás hibájába eshet, ha nem kellően körültekintő és alapos. Jóllehet, az is hiba, ha egy egyértelmű, a folyamatok helyes értelmezéséhez szükséges jelet nem vagyunk hajlandóak észrevenni. A meglehetősen erőltetett és még annál is félrevezetőbb ISIS elnevezés (milyen alapon és kik legitimizálták muszlim voltát és állami státuszát, hogy pont ezt a nevet kapja?) egy újabb indok arra, hogy erős gyanúval kezeljük a Közel-Keleten zajló eseményeket.

Facebook Comments
Tetszett? Légy a vadásztársunk! Támogasd munkánkat könnyen és egyszerűen a Patreonon!
ISISÍziszmanipulációNagy Izraelpolitikaszabadkőművességzsidóság

Médiavadász • 2015-09-15


Previous Post

Next Post