Médiavadász

A madár az ász

Lázadás a szép új világ ellen

Ez az írás azonos című videónk szövegének lejegyzett és minimálisan módosított változata.

Vétel. Vétel. Van odakint valaki? Akadnak még e vészterhes időkben szemek, amik látnak? Akadnak még fülek, amik hallanak? Vannak még az önkéntes házi őrizetben sínylődő rémhír zabálók közt, akikben az éberség és az önálló gondolkozásra való képesség nem hunyt ki teljesen? Van még ott valaki, aki hozzám hasonlóan minden egyes sejtjében érzi a kénköves leheletű változás fenyegető közelségét? Jelezzetek! Ha akadna még olyan, aki ellenállna, ha maradtak még olyanok, akik nem kérnek az ő jövőjükből: adjatok életjelet magatokról. Hallassátok hangotokat, jelezzetek, szóljatok, amíg szólhattok, mert holnap talán már késő.

A világjárvány okozta káosz következtében egyre több helyről suttogják, hogy változás közeleg. Az eddigi rendszer, mindazzal együtt, amit szerettünk vagy még inkább gyűlöltünk benne, most, 2020 elején, kicsit talán korábban is, mint néhányan számítottunk erre, máris a világtörténelem szemétdombján találhatta magát. Némelyek diadalittasan, mások gyanakvóbban, óvatosabban, de szinte egyöntetűen egy új világ beköszöntét rebesgetik. Szerintem tévednek. Nagyon tévednek. Nem abban, hogy változásról vagy új világról beszélnek, hanem abban, hogy ezzel együtt egy rendkívül fontos dolgot elhallgatnak. Azt, hogy kezdetét vette egy háború: az utolsó és az elképzelhető legkegyetlenebb háború, amit már nem országok vagy birodalmak közt vezényelnek le, hanem egyenesen az ember ellen.

Használhatnám azt a szót is, hogy leigázás. Mert ez fog történni, ha a seggünkön ülve, kalickákká vált otthonainkból nézzük végig, ahogy a szemünk előtt valósítják meg a hollywoodi filmek gyerekkorunk óta belénk nevelt groteszk és beteges utópiáit. Túlzónak tűnő, kemény szavak ezek, mert kemény az is, ami a jövőre vonatkozó egyik lehetséges forgatókönyv szerint hamarosan várni fog ránk, ha nem vagyunk eléggé éberek. Míg mi a magunkra és másokra vigyázás indokával kisebb-nagyobb lakásainkba gyámoltalanul elvonulva ócska dalokat költünk arról, hogy „maradj otthon”, a látványosan központosított irányítás szerint intézkedő országok vezetői akadálytalanul és véleményünk megvitatása nélkül éppen egy új felvonáshoz rendezik be a díszleteket. Üzleteket zárnak be, gazdaságokat omlasztanak össze, kétes indokokra alapozva korlátlan időre karanténba száműzik a népet, mi meg csak pislogunk, mint a moziban. A veszélytelenségükre eddig meggyőző bizonyítékokat nem hozó 5G hálózatok agresszív terjeszkedésével, az utolsó fingásunkat is rögzítő keresőmotorok és applikációk finomra hangolásával, túrázókat és napozókat megfegyelmező drónok beiktatásával, arcfelismerő és test-hőmérsékletet vizsgáló kamerák beszerelésével, a mindennapos teendőink összes mozzanatának digitalizálásával nemcsak egy új világot alkotnak meg, hanem egyenesen el is lehetetlenítik a normális és természetes emberi élethez való minden jogunkat és lehetőségünket.

Ezért most titeket szólítalak meg. Titeket, akik hozzánk hasonlóan úgy látjátok, nem jó irányba mutatnak a mostani fejlemények. Egyikünk sem jós, nem tudhatjuk, pontosan mi fog történni. Nem tudhatjuk, hogy a járvány ténylegesen azt készíti-e elő, amire gondolunk. Azt viszont tudjuk, hogy mit nem akarunk. Nem akarjuk sem Orwell, sem Huxley, sem Spielberg fikcióit megvalósulni látni. Nem akarunk a modern technológia szabadjára engedett gólemének rabszolgáivá válni. Nem akarunk bizonytalan eredetű vakcinákat, applikációkat, amik sípolnak, ha két méterre megközelítünk valakit, testünkbe épített csipeket vagy virtuális istentiszteleteket. Nem akarjuk a természettel és embertásainkkal való közvetlen kapcsolatunkat elveszíteni.

Ezért egy új mozgalomba invitálunk titeket. Egy mozgalomba, amely ha a fennálló törvények és szabályok áthágására nem is buzdíthat, az emberi ostobaság és a világ irányítóinak jövőnkkel kapcsolatos elmebeteg elképzelései elleni lázadást meghirdetheti. Egyszerű laikus vagy, aki valahol érzi, hogy nincs minden rendben a világgal? Itt a helyed. A modern technológia valamelyik ágazatának szakértője vagy, de tudod, hogy mindez nagyon is a visszájára sülhet el? Oszd meg meglátásaidat! Humán területen dolgozol, és látod, miképp rontja meg gyökeresen a gyerekek fejlődését vagy az ember tudatos önreflexióját a kütyük jelenléte? Hallasd hangodat! Orvos vagy, és látod, hogy a vírus kapcsán miképp machinálnak a számokkal? Szólj, szólj, amíg lehet. Továbbra is hagyományos úton ismerkednél, vagy szeretnéd, hogy gyermekeid egy viszonylag normális környezetben nőhessenek fel? Légy részese ellenállásunknak, és tegyél velünk együtt aktívan, elsősorban építő jellegű diskurzusokon keresztül azért, hogy elkerüljük azt a világot, ami talán még annál is nagyobb szörnyűségekkel kecsegtet, mint amekkorával mostanában riogatnak bennünket a járvány kapcsán szüntelen a médiában.

A mozgalomhoz csatlakozva a következő alapvető pontokat érdemes figyelembe venni:

  1. A lázadás a jelen kontextusban nem azt jelenti, hogy kukákat borogatunk és belekötünk a rendőrökbe, hanem azt, hogy józanul és tudatosan vizsgáljuk a körülöttünk zajló eseményeket, és határozott nemet mondunk mindarra, amit alapos mérlegelést követően testi és lelki épségünk vonatkozásában károsnak ítéltünk meg.
  2. A mozgalom két legfőbb jelszava a tudatosság és a szabadság, melyek egyik legnagyobb ellenségének és kerékkötőjének a jelen körülmények között a legmodernebb technológiát tekintjük, illetve azokat a döntéshozókat, akik ész nélkül vagy éppen valamilyen hátsó szándékkal ezeknek erőszakos terjesztéséhez járulnak hozzá.
  3. Az előbbi pontból kifolyólag a mozgalom kiemelt céljának tartja, hogy korunk körülményeihez képest minél jobban visszaszorítsuk a mindennapi életünkből a modern technikai eszközök használatát. Ez nem azt jelenti, hogy a pattintott kőkorszak tankönyvekből jól ismert bamba előembereivé kellene korcsosulnunk, vagy tűzrakó kiscserkészekké kellene válnunk, hanem azt, hogy minimalizáljuk az életünkben azokat a dolgokat, amikre jobban megnézve, nincs is annyira nagy szükségünk, illetve társadalmi szinten elutasítsuk azokat az újításokat, amelyek láthatóan már nem annyira az élet megkönnyítését, sokkal inkább az emberi önállóság feletti technológiai hatalomátvételt szolgálják.
  4. A mozgalom tagjai tudják, mennyire kiemelt jelentőségű a személyes, élő, közvetlen kapcsolatok ápolása. Az emberek karanténban való elszigetelése, ha a jelen helyzetben indokoltnak is tűnik, nem válhat társadalmi normává. Az élő találkozások és fizikai érintkezések kiemelt fontossággal bírnak az egyén lelki-szellemi fejlődését illetően, amit semmilyen elsőre logikusnak tűnő alternatíva sem tud helyettesíteni.
  5. Végezetül, a mozgalom tagjai tisztában vannak vele, hogy azok, akik az új rendszer kiépítésén munkálkodnak, nagyon is számolnak egy ilyesfajta ellenállással, és stratégiákkal rendelkeznek arra vonatkozóan, miképp térítsék le az útjáról vagy vegyék át felette az irányítást. A mozgalom követője ezért minden olyan törekvésre gyanúval tekint, amelyek a most felsorolt pontok jelentőségét kisebbíteni akarnák, és olyan korunkban divatos deviáns eszmékkel akarnák felhígítani, amik a technológiai kibontakozástól független utakon már eddig is az emberiség megrontásának irányába mutattak.

A további pontok és részletek megvitatása már rajtatok is múlik. Megtettük az első lépést, most rajtatok a sor.

#nemkérünkajövőtökből
#lázadásaszépújvilágellen

Facebook Comments
COVID-19karanténkoronavíruslázadásszép új világtranszhumanizmus

Médiavadász • 2020-04-13


Previous Post

Next Post