Médiavadász

A madár az ász

the_boondock_saints

Kinek szól a Médivadász?

Nemrég ünnepelte a Médiavadász második születésnapját. Ez az időszak mindig alkalmat ad arra, hogy újra tisztázzuk, pontosítsuk, érthetőbbé tegyük célkitűzéseinket.

Joggal teheti fel magának a Médiavadász szerkesztősége a kérdést: Kinek írjuk tanulmányainkat és elemzéseinket? Kik azok, akiket kritikus írásainkkal meg akarunk és tudunk szólítani, hogy támpontokat adjunk nekik a szuggesztiók ellen? Sőt, a reaktív védekezésen túlmenően egy lehetséges aktív és tevőleges irányt is mutatassunk a hagyományos ethosz és az azt meghatározó Szellem felé, melyre szerkesztőségünk is – nem titkolt módon – törekszik. Állíthatjuk, hogy

legjobb és legkomolyabb szándékunk ezen a téren a lehetséges törekvők megszólítása.

Azon emberek megszólítása, akikben még él a jó akarat és pislákol a szellemi intuíció fénye, amelynek kibontakoztatásához, felerősítéséhez a modern világ és szuggesztív, sok esetben rejtett úton ható ellentanításai nem adnak támpontokat, sőt eltérítő erővel hatnak. Azoknak megszólítása, akik érzik jelen világunk szennyes mivoltát, mely szenny nem máshonnan, mint a nem-tudásból és annak ellenkultuszából ered. A nem-tudás ellenkultusza pedig Istenhez, a Legvégsőhöz, az Abszolútumhoz (vagy nevezzük bárhogyan) való viszonyunk valódi mélységének felismerésétől fordít el minket. Azonban

a tisztánlátásunkat eltakaró nem-tudás elsősorban nem valahol a világban van, hanem saját magunkban hordozzuk

– másképpen a világban sem tudnánk tapasztalni. Természetesen ennek felerősítői lehetnek a világból érkező impulzusok, mégis a fenntartója nem más, mint saját tudatlanságunk, mindaddig, amíg tudatosan és akaratlagosan a valódi tudás és az azt feltáró megismerés felé el nem indulunk.

Tanulmányaink és kritikáink szempontjaival, melyeket mindig egy adott tárgy kapcsán fogalmazunk meg, az olvasó alany számára szándékozunk a hagyományos elveken alapuló, élő és alkalmazható, deviációk elleni eszköztárat bemutatni, melynek lényege a tudatos benső önkorrekciók megvalósítására irányul, amelyek részei és előfeltételei a világ benső meghaladásának. Fontos ezt kihangsúlyoznunk, mert kritikáink kapcsán felmerülhet az az elgondolás, hogy oldalunk szándéka véget ér egy „másik” szempont felmutatásánál, amely szintén csak egy a sok közül, csupán más megközelítésből. Ezzel szemben ki kell jelentenünk, hogy

oldalunk célja nem a negatívumok állandó és paranoid üldözése

– habár kétségtelen tény, hogy joggal merül fel az igény minden tapasztalt impulzus elfogulatlan szemlélésére. Azonban ez nem lenne különösebben nagy teljesítmény. Képviselni egy szempontot és ahhoz viszonyítva véleményt fogalmazni meg dolgokról, megközelítőleg mindenki képes – függetlenül attól, hogy milyen eszmerendszerben gondolkozik. Ezen felül a legfontosabb szándékunk a minket ismeretlen úton befolyásoló szuggesztiók (eltérő szinteken kimozdító heteron erők) tudatos és módszeres felismerése és megszüntetése. Hiszen ezek a szuggesztiók valójában bennünk hatnak – ez az oka annak, hogy hatóerőkként ismerjük fel azokat. Tudatosításukhoz és hatásuk felszámolásához pedig ideológiai elvekre van szükség. Valódi, joggal követendőnek és megvalósítandónak mondható elvekre, amelyek a saját tudatlanságunk és nem értésünk adta kötöttségek alól felszabadítanak egy megismerésben rejlő értés elmélyülése révén. Így az idegennek és „másnak” tapasztalt dolgok lényegének valódi átélése és azok másságának megszűnése is feltárulhat, ezáltal szabadulva meg tőlük.

Szerkesztőségünk jól ismeri azt az elvet, hogy a világon csak olyan mértékben leszünk képesek segíteni, amilyen mértékben azt sikerült magunkban meghaladnunk.

Komáromy Imre

Facebook Comments
Tetszett? Légy a vadásztársunk! Támogasd munkánkat könnyen és egyszerűen a Patreonon!
létszemléletMédiavadászmodernitásszellemi úttradíció

Médiavadász • 2017-01-17


Previous Post

Next Post