Médiavadász

A madár az ász

1-PKLTH5vITZ8t0Kz24MccXw

Gondolkozzatok önállóan!

Közismert, hogy a liberalizmus és a valódi értelemben vett elitizmus egymást kölcsönösen kizáró kategóriák. A liberalizmusra kizárólag a minőségtelen tömegember tekint lehetőségként, bár azt, hogy mit rejt ez a lehetőség, az elkötelezett liberális természetesen nem gondolhatja végig: a liberalizmus eszméje, természeténél fogva, intellektuális passzivitásra kötelez, és ebben az egy tekintetben a liberálisok valóban konzekvensen lépnek fel.

Gondolkozni nem szabad! A józan, megfontolt mérlegelés, koncepciók következetes végiggondolása magát a liberalizmust szüntetné meg.

Hogy lehet egy ilyen eszmét érvényesíteni? Milyen stílusban? Az elitizmusmuséval homlokegyenest ellentétes stílusban: a buzgó aktivista, a propagátor stílusában. Üvöltözve, kötekedve, vulgárisan, verekedve, mindig tömegesen, ocsmány módon megnyilvánulva: vagy egyénileg visszataszítóan, vagy pedig, ahogy az antifa esete mutatja, a gyáva jellegtelenséget hangsúlyozva, megkülönbözhetetlen hangyák módjára hömpölyögve.

1-PKLTH5vITZ8t0Kz24MccXw
Képforrás

Érdemes felhívni a figyelmet az Amerikai Egyesült Államokban a felsőoktatási intézményekben végbemenő szimbolikus értékű eseményekre: egy hosszú ideje tartó hanyatlás betetőzéseként idén a csőcselék sikeresen bevette az elitizmust a felsőoktatásban még valamilyen szinten képviselő végvárakat: A Princetont, a Harvardot és a Yale-t is.

A helyzet általános, a többi egyetemen még rosszabb. Példaként egy klipp az Evergreen State College-ból:


Intelligens érvelés egy minden bizonnyal az igazságot kereső hallgatótól: húzzál a picsába!

A hanyatlás természetesen a tanári karral kezdődött, ahol a színes forradalmakhoz hasonló stílusban cserélték le a tudósokat propagandistákra, vezettek be olyan szakokat, amiknek a „tanulmányozásához” kimondottan az ostobaság az előfeltétel (pl. gender szak), és ez a folyamat eszkalálódott elkerülhetetlenül a hallgatókig. Ezúttal nyilván nem térhetünk ki a modern oktatási intézmények átfogó, általános kritikájára.

1-mWldqTkHZL0eHCdCukYDIA
Melissa Click, asszisztens professzor kommunikációs szakon (University of Missouri), éppen a közvéleményt megkérdőjelező riporter jelenlétére reagál: „Vigyétek el’”

Mára az amerikai egyetemeken a legvadabb kommunista ideológiai terror stíluselemeit ismerhetjük fel, ahol az igazságért, de akár csak a józan észért bátran kiálló akadémikusok gyakran a karrierjükkel fizetnek a gerincükért. Mindezek figyelembe vétele fontos a következő, hallgatókhoz intézett felhívás olvasásához, amit magyarra fordítva közlünk:

Néhány gondolat és tanács a hallgatóknak 2017, augusztus 29.

Néhányan a tanárok és a kutatók közül a Princetonról, a Harvardról és a Yale-ről szeretnénk megosztani gondolatainkat és tanácsainkat az egyetemeken és a főiskolákon tanulmányaikat megkezdő diákokkal. Tanácsunkat két szóban össze tudjuk foglalni:

Gondolkozzatok önállóan!

Bár ez elsőre biztos nem tűnik nagy kihívásnak, látni fogjátok, ahogy ezt a középiskolában talán már tapasztalhattátok, hogy az önálló gondolkozás nem mindig egyszerű: szükséges hozzá az önfegyelem és manapság a bátorság is.

A napjainkban uralkodó légkörben rendkívül könnyűnek bizonyulhat saját nézeteiteket és jövőképeteket az egyetemen uralkodó, vagy a tágabb akadémiai kultúrát meghatározó véleményekhez alakítani. Mind a hallgatók, mind pedig a tantestület tagjai szembesülnek azzal a veszéllyel, hogy a konformizmus csapdájába esnek, és behódolnak a domináns véleményeknek.

Az, amit John Stuart Mill „a közvélemény zsarnokságának” nevezett, több kárt okoz annál, hogy egyszerűen elbátortalanítja a hallgatókat az olyan vélemények megnyilvánításától, amik eltérnek a domináns erkölcsi, politikai és egyéb nézetektől: ez egyenesen ahhoz a feltételezéshez vezet, hogy a domináns nézetek annyira nyilvánvalóan helyesek, hogy csak egy bigott vagy egy bolond kérdőjelezheti meg őket.

Mivel senki sem szeretne bigott vagy bolond lenni, vagy akként feltűnni, könnyű és lusta megoldásként kínálkozik, hogy egyszerűen igazodjunk az egyetemen uralkodó közvéleményhez.

Ne tegyétek ezt! Gondolkozzatok önállóan!

Önállóan gondolkozni azt jelenti, hogy vizsgálatnak vetjük alá az uralkodó nézeteket még akkor is, ha mások ragaszkodnak hozzá, hogy azok érvényét senki ne vonhassa kétségbe; azt jelenti, hogy nem úgy formálunk véleményt, hogy egyszerűen elfogadjuk az éppen divatos nézeteket, hanem úgy, hogy vesszük a fáradságot arra, hogy tanulmányozzuk, és őszintén mérlegeljük a legerősebb érveket az érem mindkét oldalán, ide értve azokat is, amik olyan álláspontokat támasztanak alá, amiket mások becsmérelnek vagy meg akarnak bélyegezni, illetve azokat, amik olyan állásfoglalásokkal helyezkednek szembe, melyeknek mások az objektív vizsgálattal szembeni immunitást akarnak biztosítani.

Motivációtok az önálló gondolkozásra legyen az igazság szeretete, illetve az igazság elérésére irányuló vágy. Az egyetemi tanulmányok központi motívuma az igazság egész életen át tartó kutatása, és az ehhez szükséges tudás, képességek és erények megszerzése. A nyitott elme, a kritikus gondolkozás és a konstruktív viták nem csak az igazság felfedezésének az elengedhetetlen feltételei, hanem a bigottság elleni leghatékonyabb ellenszériák is egyben.

A legelső meghatározás, amit a Merriam-Webster szótárban a bigott szóra találunk: „egy olyan személy, aki makacsul és intoleráns módon ragaszkodik saját véleményéhez és előitéleteihez”. Egyedül a tulajdonképpeni bigottok – legyenek azok az egyetem területén vagy a tágabb társadalomban – tartanak a nyílt szellemű vizsgálódástól és a robosztus vitáktól, akik ráadásul úgy igyekszenek megvédeni véleményük hegemóniáját, hogy azok kétségbevonását állítják be bigottnak.

Utasítsátok vissza a közvélemény zsarnokságát! Ne hagyjátok magatokat propaganda fülkébe (echo chamber) záratni. Függetlenül attól, hogy elfogadtok, vagy visszautasítotok egy álláspontot, a döntéseteket előzze meg az ellenkező vélemény körültekintő kiértékelése.

Gondolkozzatok önállóan!

Sok sikert az egyetemen!

Paul Bloom
Brooks and Suzanne Ragen Professor of Psychology
Yale University

Elizabeth Bogan
Senior Lecturer in Economics
Princeton University

Nicholas Christakis
Sol Goldman Family Professor of Social and Natural Science
Yale University

Carlos Eire
T. Lawrason Riggs Professor of History and Religious Studies
Yale University

Maria E. Garlock
Professor of Civil and Environmental Engineering and Co-Director of the Program in Architecture and Engineering
Princeton University

David Gelernter
Professor of Computer Science
Yale University

Robert P. George
McCormick Professor of Jurisprudence and Director of the James Madison Program in American Ideals and Institutions
Princeton University

Mary Ann Glendon
Learned Hand Professor of Law
Harvard University

William Happer
Cyrus Fogg Brackett Professor of Physics, Emeritus
Princeton University

Martha Himmelfarb
Professor of Religion
Princeton University

Robert Hollander
Professor of European Literature and French and Italian, Emeritus
Princeton University

Joshua Katz
Cotsen Professor in the Humanities and Professor of Classics
Princeton University

Thomas P. Kelly
Professor of Philosophy
Princeton University

Sergiu Klainerman
Eugene Higgins Professor of Mathematics
Princeton University

Jon Levenson
Albert A. List Professor of Jewish Studies
Harvard University

John B. Londregan
Professor of Politics and International Affairs
Princeton University

Uwe Reinhardt
James Madison Professor of Political Economy and Public Affairs
Princeton University

Michael A. Reynolds
Associate Professor of Near Eastern Studies
Princeton University

Jacqueline C. Rivers
Lecturer in Sociology and African and African-American Studies
Harvard University

Ignacio Rodriguez-Iturbe
James S. McDonnell Distinguished University Professor of Civil and Environmental Engineering
Princeton University

Harvey S. Rosen
John L. Weinberg Professor of Economics and Business Policy
Princeton University

Marta Tienda 
Maurice P. During Professor in Demographic Studies and Professor of Sociology and Public Affairs, Woodrow Wilson School; and Director, Program of Latino Studies
Princeton University

Noël Valis
Professor of Spanish
Yale University

Tyler VanderWeele
Professor of Epidemiology and Biostatistics and Director of the Program on Integrative Knowledge and Human Flourishing
Harvard University

Adrian Vermeule
Ralph S. Tyler, Jr. Professor of Constitutional Law
Harvard University

Keith E. Whittington
William Nelson Cromwell Professor of Politics
Princeton University

Karlo Valois

Facebook Comments
Tetszett? Légy a vadásztársunk! Támogasd munkánkat könnyen és egyszerűen a Patreonon!
egyetemlázadásliberalizmusoktatás

Médiavadász • 2017-09-15


Previous Post

Next Post